ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Copyro

Obiectul de activitate COPYRO
Pentru indeplinirea scopului sau COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor desfasoara in principal urmatoarele activitati:
♦ Colectarea si repartizarea drepturilor patrimoniale de autor rezultate din utilizarea operelor scrise, pe baza mandatului acordat de detinatorii acestor drepturi sau in baza contractelor incheiate cu reprezentantii acestora din tara sau din strainatate ori a dispozitiilor legale, in conditiile prevederilor statutare si ale dispozitiilor Legii nr.8/1996 a dreptului de autor si drepturilor conexe cu modificarile si completarile ulterioare pentru urmatoarele categorii:
1. radiodifuzare TV si radio;
2. reprezentare teatrala;
3. reproducere (editare/publicare) si difuzare (vanzare) pe suport: CD, DVD, hartie, E-Book, VHS;
4. comunicare publica (spectacole live, recitaluri, internet/online etc.)
5. realizare opere derivate (scenarii, adaptari, dramatizari, traduceri).
♦ Colectarea si repartizarea drepturilor patrimoniale de autor in domeniul operelor scrise datorate de utilizatori pentru care gestiunea colectiva este obligatorie potrivit legii:
1. remuneratia compensatorie pentru copia privata (colectata de la importatori si producatori de aparate si hartie ce permit reproducerea operelor scrise)
2. remuneratia din retransmiterea prin cablu (colectata de la operatorii de cablu)
3. remuneratie echitabila pentru imprumutul public (colectata de la biblioteci, inclusiv cele online) ;
♦ Negocierea si urmarirea contractelor de cesiune exclusiva/neexclusiva individuale si generale precum si a autorizatiilor – licenta neexclusiva incheiate cu utilizatorii;
♦ Asigura gestiunea colectiva a altor drepturi patrimoniale pe baza de conventii sau la solicitarea expresa a unor titulari de drepturi, membri sau nemembri ai COPYRO ori a reprezentantilor legali ai acestora;
♦ Asigura informatiile si documentatia privind operele care formeaza repertoriul protejat inclusiv pentru autorii care nu au mostenitori legali;
♦ Determinarea remuneratiilor colectate si identificarea beneficiarilor acestora in baza informatii si documente solicitate de la utilizatori;
♦ Protejeaza interesele membrilor prin acordarea asistentei juridice;
♦ Negociaza, intocmeste si incheie contracte cu utilizatorii operelor scrise (teatre, edituri etc.) cu acordul si in numele titularului de drepturi membru
♦ Reprezinta interesele titularilor de drepturi membri/nemembri in cadrul instantelor de judecata sau a organelor competente in domeniu in procedurile legale ce privesc obiectul sau de activitate;
♦ Elaboreaza si negociaza metodologii pentru domeniul operelor scrise, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru operele scrise al caror mod de utilizare face imposibila autorizarea individuala, respectiv in cazul gestiunii colective obligatorii precum si pentru cel al gestiunii colective facultative potrivit legii;
♦ Desfasoara orice alte activitati legale de natura sa asigure realizarea scopurilor COPYRO, in conformitate cu prevederile Legii nr.8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentului statut.
♦ Incheie orice alte acte juridice pentru realizarea scopului asociatiei cu respectarea dispozitiilor legale in materie;
♦ Organizeaza actiuni si activitati culturale in interesul propriilor membri pentru promovarea actului de creatie;
♦ Vegheaza la respectarea drepturilor morale ale autorilor de opera scrisa.

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR