ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Statut Copyro

STATUT

(aprobat in Adunarea din 30.09.2022)

COPYRO Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor

Cu sediul in Bucureşti, Str. Paleologu nr.5A, etj.3, ap.3, Sector 2

( fisier statut Copyro)


REGULAMENT GENERAL DE REPARTITIE
adoptat potrivit art.6.3 din statut in cadrul Adunarii Generale Ordinare COPYRO din
Adoptat in aplicarea Art.6 din Statutul COPYRO,
potrivit Hotararii Adunarii Generale COPYRO nr. 7 din 14.02.2014

( fisier regulament)


REGULAMENT GENERAL DE REPARTITIE
Adoptat in aplicarea Art.6 din Statutul COPYRO,
prin Hotararea Adunarii Generale COPYRO nr. 7 din 14.02.2014
(Art.5 – modificat prin Hotararea nr.7 a Adunarii Generale Ordinare COPYRO din 27.03.2015)

( fisier regulament)


STATUT

(modificat 2019)

COPYRO Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor

Cu sediul in Bucureşti, Str. Paleologu nr.5A, etj.3, ap.3, Sector 2

( fisier statut Copyro)


STATUT

COPYRO Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor

Cu sediul in Bucureşti, Str. Paleologu nr.5A, etj.3, ap.3, Sector 2

( fisier statut Copyro)


ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR