ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Transparenta

Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să comunice publicului, prin mijloace de comunicare în masă, în temeiul art.1251, următoarele date:
a) categoriile de titulari de drepturi pe care îi reprezintă;
b) drepturile patrimoniale pe care le gestionează;
c) categoriile de utilizatori şi categoriile de persoane fizice şi juridice care au obligaţii de plată a remuneraţiilor compensatorii pentru copia privată, către titularii de drepturi;
d) actele normative în temeiul cărora funcţionează şi colectează remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi;
e) modalităţile de colectare şi persoanele responsabile de această activitate, pe plan local şi central;
f) programul de lucru.

Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să publice, în format electronic, pe pagina proprie de internet, în temeiul art.1341 alin.(1), următoarele informaţii actualizate:
a) statutul;
b) lista membrilor organelor de conducere centrale şi locale, componenţa comisiilor interne şi lista responsabililor locali;
c) situaţia anuală privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alţi plătitori, sumele reţinute, costul gestiunii şi sumele repartizate pe categorii de titulari;
d) darea de seamă anuală;
e) informaţiile privind adunarea generală, cum ar fi: data şi locul convocării, ordinea de zi, proiectele de hotărâre şi hotărârile adoptate (postate dupa desfasurarea Adunarii Generala) ;
f) alte date necesare informării membrilor.


În atenția membrilor COPYRO

Ref: ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR COPYRO DIN 9/10 APRILIE 2020

În condiţiile măsurilor de precauție impuse de pandemia de răspândire a coronavirus, vă informăm că Adunarea Generală a membrilor COPYRO nu se va mai organiza in cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), ci se va organiza tot în zilele de 9/10 aprilie 2020, dar în sistem de corespondenta conform urmatoarei proceduri – (click aici).

Cu stimă,

Președinte      COPYRO,
Eugen URICARU


Adunari Generale COPYRO

Exercitiul financiar 2019
Exercitiul financiar 2018
Exercitiul financiar 2017
Exercitiul financiar 2016
Exercitiul financiar 2015
Exercitiul financiar 2014


Adunari Generale Extraordinare
Adunare Generala Extraordinara – iulie 2014
Adunare Generala Extraordinara – septembrie 2014
Adunare Generala Extraordinara – mai 2019
Adunare Generala Extraordinara – august 2020


Consultare litigii COPYROclick


Situatii conform art 170 alin. (2¹) din Legea nr. 8/1996 :

Situatie pentru trim 4 – 2019
Situatie pentru trim 1 – 2020
Situatie pentru trim 2 – 2020
Situatie pentru trim 3 – 2020
Situatie pentru trim 4 – 2020

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR