ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Transparenta

Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să comunice publicului, prin mijloace de comunicare în masă, în temeiul art.1251, următoarele date:
a) categoriile de titulari de drepturi pe care îi reprezintă;
b) drepturile patrimoniale pe care le gestionează;
c) categoriile de utilizatori şi categoriile de persoane fizice şi juridice care au obligaţii de plată a remuneraţiilor compensatorii pentru copia privată, către titularii de drepturi;
d) actele normative în temeiul cărora funcţionează şi colectează remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi;
e) modalităţile de colectare şi persoanele responsabile de această activitate, pe plan local şi central;
f) programul de lucru.

Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să publice, în format electronic, pe pagina proprie de internet, în temeiul art.1341 alin.(1), următoarele informaţii actualizate:
a) statutul;
b) lista membrilor organelor de conducere centrale şi locale, componenţa comisiilor interne şi lista responsabililor locali;
c) situaţia anuală privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alţi plătitori, sumele reţinute, costul gestiunii şi sumele repartizate pe categorii de titulari;
d) darea de seamă anuală;
e) informaţiile privind adunarea generală, cum ar fi: data şi locul convocării, ordinea de zi, proiectele de hotărâre şi hotărârile adoptate (postate dupa desfasurarea Adunarii Generala) ;
f) alte date necesare informării membrilor.


Adunari Generale COPYRO

Exercitiul financiar 2018 (18/19 aprilie 2019)
Exercitiul financiar 2017
Exercitiul financiar 2016
Exercitiul financiar 2015
Exercitiul financiar 2014
Exercitiul financiar 2013
Exercitiul financiar 2012
Exercitiul financiar 2011
Exercitiul financiar 2010
Exercitiul financiar 2009
Exercitiul financiar 2008
Exercitiul financiar 2007
Exercitiul financiar 2006


Adunari Generale Extraordinare
Adunare Generala Extraordinara – iulie 2014
Adunare Generala Extraordinara – septembrie 2014
Adunare Generala Extraordinara – mai 2019


Consultare litigii COPYROclick


Situatii conform art 170 alin. (2¹) din Legea nr. 8/1996 :

Situatie pentru trim 4 – 2019