ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunare Generala Extraordinara – august 2020

Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, CIF 2787628 anunță convocarea Adunării Generale Extraordinară a COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru data de 27 august 2020 orele 11 la sediul COPYRO din București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2. În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 28 august 2020 orele 11 la Sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu aceeași ordine de zi. In respectarea masurilor dispuse de autoritati pertru prevenirea si reducerea riscului de raspandire a COVID-19, Adunarea Generala Extraordinară a membrilor COPYRO se va putea desfasura prin corespondenta, urmand ca informarea membrilor in acest sens sa se faca prin anunt pe site-ul asociatiei www.copyro.ro (va rugam urmariti site-ul ).

Ordinea de zi:

• Prezentarea și aprobarea ordinei de zi;
• Prezentarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale;
• Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului comisiei de supraveghere pentru anul 2019;
• Prezentarea și supunerea spre aprobare a situtiei Dare de seama anuală şi anexe privind activitatea in anul 2019, în formatul stabilit de ORDA ;
• Informări, discuții. Diverse.

Mapa de sedinta poate fi consultata la sediul COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor din Bucuresti, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, Ap.3, Sector 2, intr-un interval de 30 de zile inainte de adunarea generala, intre orele 10:00 – 13:00, cu respectarea masurilor de siguranta pentru impiedicarea raspandirii noului coronavirus COVID-19 .

Anuntul convocarii a fost publicat in ziarul Libertatea din 25.07.2020, conform prevederilor statutare .

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR