ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunare Generala Extraordinara – mai 2019

Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, CIF 2787628 anunță convocarea Adunării Generale Extraordinare a COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru data de 6 mai 2019 orele 11 la sediul său din București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2. În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 7 mai 2019 orele 11 la sediul său din București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, cu aceeași ordine de zi.
Ordinea de zi:
• Prezentarea și aprobarea ordinei de zi;
• Prezentarea, discutarea și aprobarea unor chestiuni privind modificările aduse Statutului COPYRO avizate de către ORDA și a atribuțiilor organelor de conducere ce vor fi executate pe perioada mandatului.
• Informări, discuții. Diverse.