ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunare Generala Extraordinara – septembrie 2014

Convocare adunare generala extraordinara – septembrie 2014. Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, CIF RO2787628, în conformitate cu prevederile art. 7.2.4 din Statut, prin Consiliul Director, convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de 05.09.2014 orele 11:00 la sala Cristal din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Complex Hotelier MODERN S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN). În cazul neîntrunirii cvorumului aceasta se reconvoacă în data de 06.09.2014 la aceeași oră și în același loc. Convocarea are ca ordine de zi alegerea Administratorului General al COPYRO. Candidații au posibilitatea să-și depună CV-ul la sediul COPYRO cu cel puțin 10 zile înainte de data Adunării Generale Extraordinare.

Anuntul convocarii a fost publicat in ziarele Romania Libera, Adevarul si Evenimentul zilei din 04.08.2014 conform prevederilor statutare .

proiect hotarare
hotarare adoptata