ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunarea Generala Ordinara pentru anul 2008

Proces verbal al Adunarii Generala Ordinare Copyro pentru anul 2008.