ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunarea Generala Ordinara pentru anul 2010

Hotarari aprobate de Adunarea Generala Ordinara Copyro.