ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunarea Generala Ordinara pentru anul 2011

Ordinea de zi:

I. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea mapei de sedinta nr.5/17.02.2012 ce contine:

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale din 22.03.2012 cu reconvocare la 23.03.2012

Darea de seama anuala in formatul aprobat prin Decizia Directorului General al ORDA nr.168/09.03.2010

Raportul cenzorilor pe anul 2011 privind activitatea COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor aferenta tuturor categoriilor de drepturi de autor gestionate

Raportul de activitate al Administratorului General

Raportul de activitate al Consiliului Director si aprobarea deciziilor Consiliului Director privind activitatea COPYRO pentru anul 2011 si pana la zi

Raportul de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informatii

Raportul de activitate al Comisiei de Lectura

Raportul de activitate al Comisiei de Repartitii

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 si cel estimativ pe anul 2012

Bilantul contabil pe anul 2011

Aprobarea obiectivelor activitatii COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor pentru anul 2012 inclusiv regulamente de repatitii, tarife si metodologii

Prezentarea textului si expunerea de motive a hotararilor ce urmeaza a fi supuse aprobarilor Adunarii Generale

II. Validarea unor membri noi ai Consiliului Director

III. Aprobarea modificarilor si completarilor la Statutul COPYRO

IV. Acordul autorilor cu privire la actiuni in instanta pentru recuperarea remuneratiilor datorate titularilor de drepturi de autor conform Legii nr.8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si a metodologiilor in vigoare, tranzactionarea acestora ori de cate ori este posibil si initierea procedurilor de recuperare prin executare silita si insolventa

V. Discutii.

– Cele 5 Hotarari aprobate pot fi consultate aici
– Darea de Seama poate fi consultata aici

aga-2011-5 aga-2011-6 aga-2011-4
aga-2011-3 aga-2011-2 aga-2011-1