ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunarea Generala Ordinara pentru anul 2012

Asociatia COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor, prin Consiliul Director, aduce la cunostinta membrilor sai, in conformitate cu prevederile statutare, convocarea Adunarii Generale a societatii pentru data de 21 februarie 2013 orele 12 la sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinte al S.C. Complex Hotelier MODERN S.R.L. din Bucuresti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN). In situatia in care nu se realizeaza cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generala se reconvoaca pentru data de 22 februarie 2013 orele 12 la aceeasi adresa.
Ordinea de zi:
I. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea mapei de sedinta nr.35/13.12.2012 ce contine:
– Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale din 21.02.2013 cu reconvocare la 22.02.2013;
– Darea de seama anuala in formatul aprobat prin Decizia Directorului General al ORDA nr.168/09.03.2010;
– Raportul cenzorilor pe anul 2012 privind activitatea COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor aferenta tuturor categoriilor de drepturi de autor gestionate;
– Raportul de activitate al Administratorului General;
– Raportul de activitate al Consiliului Director si aprobarea deciziilor Consiliului Director privind activitatea COPYRO pentru anul 2012 si pana la zi;
– Raportul de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informatii;
– Raportul de activitate al Comisiei de Lectura;
– Raportul de activitate al Comisiei de Repartitii;
– Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si cel estimativ pe anul 2013;
– Bilantul contabil pe anul 2012;
– Aprobarea obiectivelor activitatii COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor pentru anul 2013 inclusiv regulamente de repatitii, tarife si metodologii;
– Prezentarea textului si expunerea de motive a hotararilor ce urmeaza a fi supuse aprobarii Adunari Generale;
II. Validarea unor membrii noi ai Consiliului Director si Comisiei de Cenzori;
III. Acordul autorilor cu privire la actiuni in instanta pentru recuperarea remuneratiilor datorate titularilor de drepturi de autor conform Legii nr.8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si a metodologiilor in vigoare, tranzactionarea acestora ori de cate ori este posibil si initierea procedurilor de recuperare prin executare silita si insolventa;
IV. Discutii.

Mapa de sedinta poate fi consultata la sediul COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor din Bucuresti, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, Ap.3, Sector 2, incepand cu data de 21.01.2013 orele 10:00 – 16:30

– Cele 6 Hotarari aprobate pot fi consultate aici
– Darea de Seama poate fi consultata aici