ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunarea Generala Ordinara pentru anul 2013

Adunarea Generala Ordinara pentru anul 2013 
Asociaţia COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, prin Consiliul Director, aduce la cunoştinţă membrilor săi, în conformitate cu prevederile statutare, convocarea Adunării Generale Ordinare a asociatiei pentru data de 13 februarie 2014 orele 12 la sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Complex Hotelier MODERN S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN). În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 14 februarie 2014 orele 12 la aceeaşi adresă, cu aceeasi ordine de zi.
Ordinea de zi:
1.      Prezentarea si aprobarea ordinei de zi;
2.      Prezentarea textului si expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale;
3.      Prezentarea situatiei financiare si stadiul principalelor litigii aflate pe rol;
4.      Aprobarea raportului de activitate al Administratorului General pentru anul 2013, prezentarea si aprobarea obiectivelor privind activitatea COPYRO pentru anul 2014;
5.      Aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2013;
6.      Aprobarea deciziilor Consiliului Director privind activitatea COPYRO luate in anul 2013 si până la zi;
7.      Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013;
8.      Aprobarea darii de seamă pentru anul 2013 în format ORDA;
9.      Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2013;
10.  Aprobarea raportului de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informaţii pentru anul 2013;
11.  Aprobarea raportului de activitate al Comisiei de Lectură pentru anul 2013;
12.  Aprobarea raportului de activitate al Comisiei de Repartitii pentru anul 2013;
13.  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli estimativ pentru anul 2014;
14.  Aprobarea comisionului administrativ COPYRO aplicabil pana la urmatoarea Adunare Generala Ordinara;
15.  Aprobarea completarii Consiliului Director, urmare a retragerii unui membru, pana la expirarea mandatului acestuia;
16.  Aprobarea conform art.6.3 din statut, a unui regulament general de repartitie pentru completarea regulilor de repartitie stabilite de statut;
17.  Prezentarea stadiului si demersurilor intreprinse de oficiul juridic si Administratorul General in anul 2013, impotriva Deciziei ORDA nr.205/15.11.2012 de retragere a avizului de functionare al COPYRO;
18.  Informari.Diverse.

Mapa de sedinta poate fi consultata la sediul COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor din Bucuresti, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, Ap.3, Sector 2, incepand cu data de 13.01.2014 orele 10:00 – 16:30

– Proiectele de Hotarari, pot fi consultate aici;
– Hotararile adoptate de Adunarea Generala din 14.02.2014, pot fi consultate aici;
– Raportul financiar pentru anul 2013, poate fi consultat aici;
– Darea de Seama format ORDA pentru Anul 2013, poate fi consultata aici;