ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunarea Generala Ordinara pentru anul 2014

Asociaţia COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, prin Consiliul Director, aduce la cunoştinţă membrilor săi, în conformitate cu prevederile statutare, convocarea Adunării Generale Ordinare a asociatiei pentru data de 26 martie 2015 orele 12 in Bucuresti, str. Dr. Paleologu nr. 5A, Ap. 3, Sector 2.

În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 27 martie 2015 orele 12 la aceeaşi adresă, cu aceeasi ordine de zi.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea si aprobarea ordinei de zi;
2. Prezentarea textului si expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale;
3. Prezentarea situatiei financiare si stadiul principalelor litigii aflate pe rol;
4. Aprobarea raportului de activitate al Administratorului General pentru anul 2014, prezentarea si aprobarea obiectivelor privind activitatea COPYRO pentru anul 2015;
5. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2014;
6. Aprobarea deciziilor Consiliului Director privind activitatea COPYRO luate in anul 2014 si până la zi;
7. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2014;
8. Aprobarea darii de seamă pentru anul 2014 în format ORDA;
9. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2014;
10. Aprobarea raportului de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informaţii pentru anul 2014;
11. Aprobarea raportului de activitate al Comisiei de Lectură pentru anul 2014;
12. Aprobarea raportului de activitate al Comisiei de Repartitii pentru anul 2014;
13. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli estimativ pentru anul 2015;
14. Aprobarea comisionului administrativ COPYRO aplicabil pana la urmatoarea Adunare Generala Ordinara;
15. Alegerea componentei comisiei de cenzori, precum si confirmarea sau alegerea altor comisii ce functioneaza in cadrul asociatiei.
16. Propuneri privind completarea regulamentului general de repartitie.
17. Informari. Diverse.
Mapa de sedinta poate fi consultata la sediul COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor din Bucuresti, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, Ap.3, Sector 2, incepand cu data de 24.02.2015 orele 10:00 – 13:00.

– anunt Adunare Generala Ordinara pentru exercitiul financiar 2014
(Adevarul, Romania Libera, Evenimentul zilei din 24.02.2015)
– Proiectele de Hotarari, pot fi consultate aici;
– Hotararile adoptate de Adunarea Generala din 27.03.2015, pot fi consultate aici;
– Raportul financiar pentru anul 2014, poate fi consultat aici;
– Darea de Seama format ORDA pentru Anul 2014, poate fi consultata aici;