ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunarea Generala Ordinara pentru anul 2015

Asociaţia COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, prin Consiliul Director, aduce la cunoştinţă membrilor săi, în conformitate cu prevederile statutare, convocarea Adunării Generale Ordinare a asociatiei pentru data de 24 martie 2016 orele 11 in București, str. Dr. Paleologu nr. 5A, Ap. 3, Sector 2.
În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, conform statutului, Adunarea Generală Ordinara se reconvoacă pentru data de 25 martie 2016 orele 11 la Sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. International Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu aceeași ordine de zi.
Aprobă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare cu următoarele puncte:
1. Prezentarea și aprobarea ordinei de zi;
2. Prezentarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare;
3. Prezentarea situației financiare și stadiul principalelor litigii aflate pe rol;
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Administratorului General pentru anul 2015, prezentarea și aprobarea obiectivelor privind activitatea COPYRO pentru anul 2016;
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2015;
6. Aprobarea deciziilor Consiliului Director privind activitatea COPYRO luate în anul 2015 și până la zi;
7. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare pe anul 2015;
8. Prezentarea și supunerea sprea aprobare a dării de seamă pentru anul 2015 în format ORDA;
9. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2015;
10. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informaţii pentru anul 2015;
11. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Comisiei de Lectură pentru anul 2015;
12. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Comisiei de Repartiții pentru anul 2015;
13. Prezentarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli estimativ pentru anul 2016;
14. Aprobarea comisionului administrativ COPYRO aplicabil până la următoarea Adunare Generală;
15. Alegea membrilor Consiliului Director și a Președintelui COPYRO conform prevederilor statutare, precum și confirmarea sau alegerea altor comisii ce funționează în cadrul asociației;
16. Informări, discuții. Diverse.

Mapa de sedinta poate fi consultata la sediul COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor din Bucuresti, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, Ap.3, Sector 2, intr-un interval de 30 de zile inainte de adunarea generala, intre orele 10:00 – 13:00.

– anunt Adunare Generala Ordinara pentru exercitiul financiar 2015
(Adevarul, Romania Libera, Evenimentul zilei din 19.02.2016)
– Proiectele de Hotarari, pot fi consultate aici;

– Hotararile adoptate de Adunarea Generala din 25.03.2016, pot fi consultate aici;
– Raportul financiar pentru anul 2015, poate fi consultat aici;
– Darea de Seama format ORDA pentru Anul 2015, poate fi consultata aici;