ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunarea Generala Ordinara pentru anul 2017

Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, CIF 2787628 anunță convocarea Adunării Generale Ordinare a COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru data de 22 martie 2018 orele 11 la Sala Cristal din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN). În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 23 martie 2018 orele 11 la Sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi:

 • Prezentarea și aprobarea ordinei de zi;
 • Prezentarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare;
 • Prezentarea situației financiare și stadiul principalelor litigii aflate pe rol;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Administratorului General pentru anul 2017, prezentarea și aprobarea obiectivelor privind activitatea COPYRO pentru anul 2018;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2017;
 • Aprobarea deciziilor Consiliului Director consemnate în procesele verbale privind activitatea COPYRO luate în anul 2017 și până la zi;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare pe anul 2017;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a dării de seamă pentru anul 2017 în format ORDA;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2017;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportuluide activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informații pentru anul 2017;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Comisiei de Lectură pentru anul 2017;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Comisiei de Repartiții pentru anul 2017;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli estimativ pentru anul 2018;
 • Aprobarea comisionului administrativ COPYRO aplicabil până la următoarea Adunare Generală;
 • Informarea cu privire la controlul general anual ORDA pentru anii 2014 și 2015;
 • Informări, discuții. Diverse. *

* Inclusiv comunicarea si dezbaterea procesului verbal de control ORDA pentru exercitiul financiar 2013.

Mapa de sedinta poate fi consultata la sediul COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor din Bucuresti, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, Ap.3, Sector 2, intr-un interval de 30 de zile inainte de adunarea generala, intre orele 10:00 – 13:00.

– anunt Adunare Generala Ordinara pentru exercitiul financiar 2017
(AdevarulRomania LiberaEvenimentul zilei din 16.02.2018)
– Proiectele de Hotarari, pot fi consultate aici;

– Hotararile adoptate de Adunarea Generala din 23.03.2018, pot fi consultate aici;
– Raportul financiar pentru anul 2017, poate fi consultat aici;
– Darea de Seama format ORDA pentru Anul 2017, poate fi consultata aici;