ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunarea Generala Ordinara pentru anul 2018

Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, CIF 2787628 anunță convocarea Adunării Generale Ordinare a COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru data de 18 aprilie 2019 orele 11 la Sala Cristal din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN). În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 19 aprilie
2019 orele 11
la Sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul
Hotel MODERN), cu aceeași ordine de zi.

 • Prezentarea și aprobarea ordinei de zi;
 • Prezentarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare;
 • Prezentarea situației financiare și stadiul principalelor litigii aflate pe rol;
 • raportului de activitate al Administratorului General pentru anul 2018, prezentarea și aprobarea obiectivelor privind activitatea COPYRO pentru anul 2019;
 • raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2018;
 • Aprobarea deciziilor Consiliului Director consemnate în procesele verbale privind activitatea COPYRO luate în anul 2018 și până la zi;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare pe anul 2018;
 • dării de seamă pentru anul 2018 în format ORDA;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2018;
 • de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informații pentru anul 2018;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Comisiei de Lectură pentru anul 2018;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Comisiei de Repartiții pentru anul 2018;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli estimativ pentru anul 2019;
 • Aprobarea comisionului administrativ COPYRO aplicabil până la următoarea Adunare Generală;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a propunerilor de modificare a  Statutului COPYRO, pe baza proiectului de modificare supus avizarii ORDA, potrivit Legii 8/1996 republicata;
 • Informări, discuții. Diverse.

Mapa de sedinta poate fi consultata la sediul COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor din Bucuresti, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, Ap.3, Sector 2, intr-un interval de 30 de zile inainte de adunarea generala, intre orele 10:00 – 13:00.

– anunt Adunare Generala Ordinara pentru exercitiul financiar 2018
(Adevarul,  Romania Libera,  Evenimentul zilei din 18.03.2019)
– Proiectele de Hotarari, pot fi consultate aici;
– proiectul de modificare a Statutului COPYRO supus avizarii ORDA;
– Hotararile adoptate de Adunarea Generala din 14.04.2019, pot fi consultate aici;
– Darea de Seama format ORDA pentru Anul 2018, poate fi consultata aici;