ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunarea Generala Ordinara pentru anul 2019

În atenția membrilor COPYRO

Ref: ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR COPYRO DIN 9/10 APRILIE 2020

În condiţiile măsurilor de precauție impuse de pandemia de răspândire a coronavirus, vă informăm că Adunarea Generală a membrilor COPYRO nu se va mai organiza in cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), ci se va organiza tot în zilele de 9/10 aprilie 2020, dar în sistem de corespondenta conform urmatoarei proceduri – (click aici).

Cu stimă,

Președinte      COPYRO,
Eugen URICARU

 

  1.  Formular de participare prin corespondenta la Adunarea Generala COPYRO 9/10 aprilie 2020  (click aici)
  2. DOWNLOAD – Mandat/buletin de vot – Adunarea Generala COPYRO 9/10 aprilie 2020 (click aici)
  3.  Documente Adunare Generala COPYRO 9/10 aprilie 2020(click aici) – documentele din mapa, sunt postate fara semnatura si stampila din motive de protectie a datelor personale .

 


 

Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, CIF 2787628 anunță convocarea Adunării Generale Ordinare a COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru data de 9 aprilie 2020 orele 11 la Sala Cristal din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN). În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 10 aprilie 2020 orele 11 la Sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi:

 • Prezentarea și aprobarea ordinei de zi;
 • Prezentarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare;
 • Prezentarea situației financiare și stadiul principalelor litigii aflate pe rol;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Administratorului General pentru anul 2019, prezentarea și aprobarea obiectivelor, strategiei si planului de masuri COPYRO pentru anul 2020;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2019;
 • Aprobarea deciziilor Consiliului Director consemnate în procesele verbale privind activitatea COPYRO luate în anul 2019 și până la zi;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019 potrivit reglementărilor financiar contabile în vigoare;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2019;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportuluide activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informații pentru anul 2019;
 • Aprobarea comisionului administrativ COPYRO aplicabil până la următoarea Adunare Generală;
 • Stabilirea si aprobarea contributiei la Fondul Social Cultural Educational;
 • Stabilirea si aprobarea cotizatiei anuale retinuta membrilor;
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli estimativ pentru anul 2020;
 • Aprobarea politicilor generale COPYRO prevazute la art.66.4 din statutul COPYRO in sarcina Adunarii Generale (politicile generale privind repartizarea sumelor datorate titularilor de drepturi, a gestiunii sumelor care nu pot fi repartizate, a politicilor privind investitiile, privind retinerile din drepturi si orice venituri derivate, gestiunii riscurilor s.a.) ;
 • Prelungirea mandatului acordat membrilor din organul de supreveghere in vederea intocmirii raportului privind informaţiile contabile şi financiare prezentate în darea de seamă (dupa finalizarea acesteia in termenul prevazut de art.156-(1) din Legea 8/1996);
 • Prezentarea declaratiilor individuale anuale pentru anul 2019, in formatul prevazut de Decizia ORDA nr.33/2020 si stabilirea nivelului salariilor sau plăţilor cuvenite Directorului General/Administratorului, membrilor Consiliului Director, Președintelui şi membrilor comisiilor interne;
 • Stabilirea destinatiei sumelor repartizate, notificate colectiv si nerevendicate pentru care s-a implinit termenul prevăzut de lege de 3 ani si a destinatiei fondului special al veniturilor aflat in sold la 31.12.2019.
 • Aprobarea criterilor echitabile privind accesul la activitatile finantate din Fondul Social Cultural Educational
 • Informări, discuții. Diverse.

Mapa de sedinta poate fi consultata la sediul COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor din Bucuresti, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, Ap.3, Sector 2, intr-un interval de 30 de zile inainte de adunarea generala, intre orele 10:00 – 13:00.
– anunt Adunare Generala Ordinara pentru exercitiul financiar 2019 (ziar Libertatea din 07.03.2020)
– Hotararile adoptate de Adunarea Generala, pot fi consultate aici;

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR