ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunare Generala Extraordinara – august 2022

Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, CIF RO2787628 anunță convocarea Adunării Generale Extraordinară a COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru data de 25 august 2022 orele 11 la sediul COPYRO din București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2. În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar conform Statutului, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 26 august 2022 orele 11, la aceeași locație, cu aceeași ordine de zi. Membrii COPYRO vor putea să-și manifeste opțiunea de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare atât la sediul COPYRO  (la data convocării Adunării Generale Extraordinare) sau prin corespondență expediată prin servicii poștale la sediul COPYRO sau expediată prin servicii electronice pe adresa de email: adunare@copyro.ro pana la data de 15.08.2022 (inclusiv).

 

Buletinul de vot, lista candidaților și proiectele hotărârilor urmând a fi actualizate și puse la dispoziție membrilor pe site-ul asociației www.copyro.ro cât și la sediul COPYRO.

 

Propunerea Consiliul Director COPYRO pentru alegerea organului de supraveghere aferentă anului financiar 2022, este menținerea aceleiași componențe a membrilor. Membrii COPYRO care doresc înscrierea pe lista candidaților alături de propunerea Consiliului Director COPYRO spre alegere potrivit  ordinei de zi, pot transmite solicitarea către Consiliul Director COPYRO, până la data de 15.08.2022, urmând ca lista candidaților și buletinele de vot  sa fie actualizate în raport de eventualele solicitări primite.

 

Ordinea de zi:

  • Prezentarea și aprobarea ordinei de zi;
  • Prezentarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale;
  • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului organului de supraveghere pentru anul 2021;
  • Prezentarea și supunerea spre aprobare a situației Dare de seama anuală şi anexele privind activitatea în anul 2021, în formatul stabilit de ORDA ;
  • Alegerea organului de supraveghere pentru anul 2022;
  • Prezentarea propunerilor de modificare a statului COPYRO, urmare a Legii 69/2022, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
  • Informări, discuții. Diverse.

 

Mapa de sedinta poate fi consultata la sediul COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor din Bucuresti, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, Ap.3, Sector 2, intr-un interval de 30 de zile inainte de adunarea generala, intre orele 10:00 – 13:00 de luni până vineri.

Anunt – Adunare Generala Extraordinara COPYRO 25/26 august 2022 – link
Proiecte Hotarari – Adunare Generala Extraordinara COPYRO COPYRO 25/26 august 2022 – link
Dare de seama aprobata in Adunare Generala Extraordinara COPYRO 25/26 august 2022 – link
Hotararile adoptate de Adunare Generala Extraordinara COPYRO COPYRO 25/26 august 2022, pot fi consultate aici;

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR