ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunare Generala Extraordinara – august 2022

Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, CIF RO2787628 anunță convocarea Adunării Generale Extraordinară a COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru data de 25 august 2022 orele 11 la sediul COPYRO din București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2. În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar conform Statutului, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 26 august 2022 orele 11, la aceeași locație, cu aceeași ordine de zi. Membrii COPYRO vor putea să-și manifeste opțiunea de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare atât la sediul COPYRO (la data convocării Adunării Generale Extraordinare) sau prin corespondență expediată prin servicii poștale la sediul COPYRO sau expediată prin servicii electronice pe adresa de email: adunare@copyro.ro pana la data de 15.08.2022 (inclusiv).

  • Pagina Adunarii Generale Ordinare 25/26 august 2022 (click)

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR