ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunare Generala Ordinara pentru anul 2023

Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu, nr. 5A, et. 3, ap. 3, Sector 2, CIF RO2787628 prin Consiliul Director, anunță convocarea Adunării Generale Ordinare a membrilor COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru data de 4 aprilie 2024 orele 1100 la sediul COPYRO din București, Str. Paleologu, nr. 5A, et. 3, ap. 3, Sector 2. În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 5 aprilie 2024 orele 1100 la Sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu aceeași ordine de zi. Membrii COPYRO vor putea participa și vota fizic sau prin corespondenţă sau împuterniciți (rugăm membrii să consulte site-ul www.copyro.ro pentru mai  multe informații). Membrii care doresc să-și depună candidatura pentru alegerile ce vor avea loc în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare COPYRO și nu fac parte din lista de propuneri a Consililui Director actual, o pot face la sediul COPYRO până la data de 15 martie 2024.


Pagina Adunarii Generale Ordinare COPYRO 04/05 aprilie 2024 ( click)


Informare 04.04.2024 :
Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de  05  aprilie 2024 orele 1100 la Sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu aceeași ordine de zi, avand in vedere neintrunirea cvorumului statutar la data de 04.04.2024 .

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR