ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Decizia ORDA 205/2012

Stimati membri

Va aducem la cunostinta ca la termenul din data de 21.05.2014 al dosarului nr. 8660/2/2012* de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, la solicitarea COPYRO, a fost admisa cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 138 ind.3 din Legea nr. 8/1996.

Dosarul 8660/2/2012* de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a vizat aspecte de nelegalitate ale Deciziei ORDA nr. 205/2012, decizie care face obiectul si altor dosare pe motive de nulitate.

Adunarea Generala Ordinara COPYRO din 14.02.2014, a pus in discutie Decizia ORDA nr. 205/2012, precum si aspectele invocate de ORDA in emiterea acesteia. Pentru evitarea unei suspendari a activitatii COPYRO, urmare a respingerii in instanta a cererilor COPYRO de suspendare a Deciziei ORDA 205/2012, Adunarea Generala Ordinara COPYRO a decis indeplinirea procedurii prevazute de art. 138 ind.3 din Legea nr. 8/1996 in cadrul Adunarii Generale Ordinare COPYRO din 14.02.2014. In urma indeplinirii procedurii prevazute de 138 ind.3 din Legea nr. 8/1996, dna. Rodica Guiu a fost redesemnata in functia de Administrator General COPYRO potrivit prevederilor statutare (art.7.3).

Incepand cu data de 11.06.2014, Oficiul Roman al Drepturilor de Autor a transmis catre toate organismele de gestiune colectiva din Romania si catre partenerii COPYRO, adrese prin care li se comunica ca incepand cu 04.04.2014 (respingerea in instanta a demersurilor COPYRO de suspendare a Deciziei ORDA 205/2012 in dosarul 8660/2/2012 ICCJ) COPYRO are retras avizul de functionare, pana la schimbarea dnei. Rodica Guiu din functia de Administrator General potrivit Deciziei ORDA nr.205/2012, fara a tine cont de vointa membrilor COPYRO exprimata in Adunarea Generala Ordinara din 14.02.2014.

Acest demers ORDA survenit in conditiile in care procedura prevazuta de 138 ind.3 din Legea nr. 8/1996 a fost indeplinita de Adunarea Generala Ordinara COPYRO in sedinta din 14.02.2014, fapt adus la cunostinta ORDA si publicului prin Hotararile Adunarii Generale afisate pe site-ul nostru cat si pe site-ul ORDA in Darea de sema COPYRO pe anul 2013 (depusa la ORDA, in primul trimestru al anului 2014, respectiv pag. 2), precum si faptul ca acesta se produce la 68 de zile de la respingerea in instanta a demersului COPYRO privind suspendarea Deciziei ORDA nr. 205/2012, invocand insa suspendarea de la 04.04.2014, ridica numeroase semne de intrebare asupra acestui demers.

COPYRO, a solicitat ORDA recunoasterea votului Adunarii Generale Ordinare COPYRO din 14.02.2014 avand in vedere ca demersurile facute de ORDA incepand cu 11.06.2014 lezeaza grav interesele membrilor COPYRO, substituind votul Adunarii Generale COPYRO, vointei ORDA.

Atasam in acest sens ultima adresa transmisa catre ORDA (adresa nr. 520/23.06.2014) prin care solicitam recunoasterea de catre ORDA a indeplinirii de catre Adunarea Generala COPYRO a procedurii prevazute de art. 138 ind.3 din Legea nr. 8/1996, la care nu am primit raspuns pana la aceasta data.

Va multumim.