ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Informari

In cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la niciun organism, competenţa revine organismului din domeniu cu cel mai mare numar de membri. Revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii. După acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotararii adunarii generale, cu excepţia cheltuielilor de administrare.

Un aceste conditii, rugam titularii de drepturi care nu sunt asociati la niciun organism, sa ne notifice (conform art.1291 din Legea 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare) in conditiile in care detin informatii cu privire la utilizari ale operelor pentru categoriile de drepturi a caror gestiune colectiva este obligatorie.

Va rugam sa ne comunicati odata cu notificarea adresata COPYRO (conform art.1291 din Legea 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare) si cat mai multe informatii cum sunt: titlul operelor, structura titularilor de drepturi, modalitatea de utilizare, denumire utilizator, perioada utilizarii / data, ora, minutaj, post TV etc. , aceste informatii ajutand la identificarea, notificarea utilizatorilor, repartizarea si stabilitrea eventualelor drepturi ce vi se cuvin.

Lista operelor pentru care nu detinem informatii cu privire la autori/traducatori (in totalitate sau partial) : lista

Informari in presa scrisa:

Evenimentul zilei, vineri, 21 decembrie 2017:

” COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor solicita titularilor de drepturi opere scrise membri COPYRO, dar si celor care nu sunt asociati la niciun organism de gestiune colectiva din domeniul operelor scrise, sa notifice COPYRO cu privire la utilizari ale operelor lor pentru drepturile prevazute la gestiunea colectiva obligatorie, potrivit art.1291 din Legea  8/1996 (informatii si date de contact www.copyro.ro) in vederea identificarii, stabilirii si efectuarii demersurilor cuvenite remunerarii acestora.”

Evenimentul zilei, vineri, 3 martie 2017
Evenimentul zilei, joi, 18 decembrie 2014