ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Legislatie

Potrivit Legii nr. 69/2022, care a completat prevederile art. 165 alin. (91) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexede, nu se mai aplică penalitatile mentionate in metodologiile aplicabile, ci o penalitate egală cu dobânda legală. Nivelul penalitătii de întârziere prevăzut prin metodologii a fost modificat prin punctul 46 al Legii nr. 69/2022, care a completat alin. (91) art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată.

Pentru activitatea de radiodifuzare, organismul de gestiune colectivă va solicita numai remuneraţiile procentuale prevazute de metodologia in vigoare .

 

Legislatie:

Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Legea nr. 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Aplicarea metodologiilor stabilite conform procedurii prevăzute la art. 163-165 din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se face cu excepţia prevederilor contrare dispoziţiilor art. 164 alin. (2) şi ale art. 165 alin. (91).

Dispoziţiile din metodologiile elaborate conform art. 131 şi 1311 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, care conţin prevederi referitoare la sume/remuneraţii fixe sau minime aplicabile în cazul radiodifuzării, contrare dispoziţiilor art. 1311 alin. (2), astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta lege, nu se mai aplică începând cu data împlinirii unui termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Metodologii:

– Hotararea arbitrala privind stabilirea metodologiei pentru copie privata aparate

– Hotararea arbitrala privind stabilirea  metodologiei pentru copie privata hartie

– Hotararea arbitrala privind stabilirea metodologiei pentru radiodifuzare TV

Hotararea arbitrala privind stabilirea metodologiei pentru radiodifuzare RADIO

Decizii:

– DECIZIA CIVILA Nr. 136A , din data de 28 septembrie 2012 , SECȚIA A IX-A CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, (cota ce revine COPYRO din remuneratiile pentru retransmiterea prin cablu) ce a schimbat in parte Decizia directorului general al ORDA nr. 247 din 31 august 2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având drept obiect repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată .

DECIZIA CIVILA Nr.263A din 16 noiembrie 2010, SECȚIA A IX-A CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, (remuneratii pentru retransmiterea prin cablu)

DECIZIA CIVILA Nr.184 din 18 decembrie 2012,  SECȚIA A IX-A CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, (forma finala metodologie radiodifuzare TV)

DECIZIA ORDA 131/2020 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1059/11.11.2020, privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – COPYRO drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu

 

Prelucrare date cu caracter personal de catre organismele de gestiune colectiva (link).

 

Decizia Directorului General al ORDA cu nr.8/01.06.1997 pentru avizarea functionarii COPYRO ca organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor in domeniul operelor scrise. (link).

 

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR