ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Membri

Domeniul de activitate al COPYRO

COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor isi desfasoara activitatea pentru drepturile de autor gestionate si/sau gestionabile colectiv, aferente creatiei intelectuale din domeniul operelor scrise, fiction sau non fiction, indiferent de modul sau forma de exprimare (cum ar fi: beletristic, stiintific sau artistic etc.).

Scopul organismului de gestiune COPYRO

Scopul COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor consta in:
a) promovarea, dezvoltarea, reprezentarea si protejarea intereselor membrilor sai;
b) exercitarea, in conditiile legii, a gestiunii colective a drepturilor de autor in domeniul operelor scrise;
c) colectarea si repartizarea drepturilor patrimoniale de autor cuvenite titularilor de drepturi de autor, aferente operelor scrise, pentru care gestiunea i-a fost incredintata direct ori colectiv este obligatoriu.
d) colectarea si repartizarea oricaror sume provenite din domenii de creatie sau categorii de titulari de drepturi de autor  sau conexe pentru care a fost desemnata drept colector , prin protocol incheiat cu organismele de gestiune colectiva sau prin decizie a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.

 

Formulare utile:

– mandat de gestiune (click)
– anexa opere mandat de gestiune (click)
– model cerere sprijin financiar (format docx sau pdf ) .

 

Lista membri COPYRO:

    • Lista mandatelor acordate de titularii de drepturi catre COPYRO si a celor apartinand membrilor decedati ce au acordat mandat in timpul vietii

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR