ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Cum devin membru COPYRO

Cum poti deveni membru?

Pasul 1: accesati pagina de internet a COPYRO www.copyro.ro,

Pasul 2: descarcati formularul de mandat de gestiune de la rubrica ~Mandat de Gestiune~

Pasul 3: completati, semnati, datati si transmiteti mandatul prin posta sau depuneti direct la sediul asociatiei COPYRO din Bucuresti, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2.

Pot deveni membri COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor autorii sau titularii de drepturi de autor persoane fizice sau juridice, fara taxa de inscriere, in baza mandatului gestiune a drepturilor de autor acordat COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor.

Mostenitorii autorilor de opera scrisa pot deveni membri mandanti ai COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor, fara taxa de inscriere, prin acordarea mandatului.

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR