ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Pagina membrilor COPYRO

 

Stimati membri, va invitam ca odata cu actualizarea listei operelor dvs. inregistrate in baza COPYRO sa ne transmiteti si cateva detalii privind lucrarile publicate, pentru promovarea acestora pe pagina dedicata membrilor (coperta, editura si eventual librariile din care poate fi procurata) .

Va multumim.

COPYRO

 

Cand primesc remuneratii de la COPYRO ?
Pentru a va repartiza remuneratii trebuie sa fie intrunite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
– opera sa fi fost utilizata, intr-una din modalitatile prevazute de lege;
– utilizatorul operei sa fi platit catre COPYRO remuneratia pentru perioada/utilizarea in care opera a fost utilizata;
– utilizatorul sa fi depus la COPYRO lista operelor (playlist-ul) utilizate aferente perioadei achitata;
– utilizatorul sa fi mentionat in playlist opera dumneavostra ce a fost utilizata.

Repartizarea remuneratiilor se face in maxim 6 luni de la data colectarii acestora.

Cum pot deveni membru al COPYRO ?
Conform statutului COPYRO pot deveni membri ai COPYRO persoanele fizice rezidente sau nerezidente sau juridice ce detin calitatea de autoru, coautoru, traducatoru, adaptor, dramaturg (s.a.) al unei opere scrise  sau mostenitorii acestora. Inregistrarea ca membru se face pe baza mandatului disponibil pe site-ul asociatiei: www.copyro.ro insotit de anexa ce cuprinde  lista operele dvs. . Potrivit statutului COPYRO, incetarea calitatii de membru se poate face oricand prin transmiterea unei solicitari in acest sens la sediul asociatiei, retragerea operand de la data inregistrarii cererii la COPYRO.

Trebuie sa platesc ceva la inscrire sau ulterior in calitate de membru daca nu obtin venuturi?
Nu. Nu se plateste nimic la inscriere si nici ulterior in calitate de membru daca nu obtineti venituri din drepturi de autor prin COPYRO.
Retinerile legale (impozit, contributii sociale, s.a.) sau statutare (comisionul administrartiv s.a.) se fac doar din sumele care se colecteaza si se repartizeaza catre dvs. de la cei care va utilizeaza operele, si nu sunt influentate de calitatea de membru sau nemembru.

Care sunt drepturille mele in calitate de autor ?
Drepturi morale:
– dreptul de a decide daca, in ce mod si când va fi adusa opera la cunostinta publica;
– dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei;
– dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica;
– dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa;
– dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati prin exercitarea retractarii
Drepturi patrimoniale cu privire la:
– reproducerea operei;
– distribuirea operei;
– importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor realizate, cu consimtamântul autorului, dupa opera;
– inchirierea operei;
– imprumutul operei;
– comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel incât sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
radiodifuzarea operei;
– retransmiterea prin cablu a operei;
– realizarea de opere derivate.
– comunicarea publica prin satelit;
– copia privata;
– reprezentarea sau executarea in public;

Care din drepturile mele patrimoniale pot fi gestionate de COPYRO in lipsa acordarii mandatului ? Doar drepturile pentru care conform art. 1231 din Legea nr.8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare,  gestiunea colectiva in cazul operelor scrise este obligatorie, respectiv:
– imprumutul operei efectuat prin biblioteci (in curs de reglementare); 
– retransmiterea prin cablu a operei;
– copia privata;

Pot solicita urmarirea drepturilor de radiodifuzare pe radio si televiziune in conditiile in care nu am mandat la COPYRO ?  Nu. COPYRO nu se poate adresa radioului sau televiziunii pentru a completa playlistul sau obtinerea remuneratiilor cuvenite utilizarii,  in lipsa mandatului dvs. . COPYRO se poate adresa unui organism de radio sau televiziune doar la sesizarea membrilor pentru obtinerea de remuneratii in urma utilizarii prin radiodifuzare a operelor sale, putand face toate demersurile legale in acest sens . (inclusiv actionarea in justitie a utilizatorului in cazul in care acesta refuza respectarea legislatiei)

Cum influenteaza lipsa mandatului acordat COPYRO veniturile mele viitoare sau ale altor titulari de drepturi? Conform art. 1231 alin(2) din Legea nr.8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, organismele de gestiune colectiva ii reprezinta pentru celelalte categorii de drepturi pentru care gestiunea nu este oblicatorie colectiva, numai pe titularii care le-au acordat mandat si elaboreaza metodologii, in limita repertoriului gestionat sau negociaza si elibereaza licente neexclusive in limita mandatului. In conditiile in care operele dumneavoastra nu se regasesc in repertoriul gestionat de COPYRO, justificarea solicitarii unor remuneratii favorabile autorilor de opere scrise in cadrul negocierii unor metodologii cu utilizatori pentru noi domenii de utilizare (ex. internet, telefonie, ebook s.a.) va fi dificila.

Cum ajuta mandatul si declaratia operei la cresterea veniturilor mele ? Repartizarea remuneratiilor in cazul radiodifuzarii (radio, tv) si a altor categorii de remuneratii se face in baza playlistului primit de la utilizator. Playlistul primit de la utilizator nu contine intotdeauna suficiente date pentru identificarea autorului. Astfel in situatia in care utilizatorul completeaza in playlist un pseudonim al autorului/operei, un alt autor eronat sau doar o parte din autorii unei opere, COPYRO nu poate identifica adevaratul autor al operei sau va repartiza remuneratia doar catre autorul specificat in playlist de utilizator. In lipsa inregistrarii operei la COPYRO, remuneratiile repartizate acestei opere doar pe baza informatiilor primite la la utilizator (din playlist), pot fi revendicate de orice alta persoana care isi asuma calitatea de autor (inaintea dvs.) prin depunerea declaratiei la organismul de gestiune.

Cum influenteaza omiterea operelor mele din playlistul unei  televiziuni, veniturile mele viitoare? Necomunicarea de catre organismul de televiziune a operelor dvs., afecteaza in mod direct veniturile repartizate de organismul de televiziune precum si veniturile pe care le obtineti in urma repartizarii remuneratiilor colectate pentru retransmiterea prin cablu (repartitie pentru care gestiunea colectiva este obligatorie) si care are in vedere acelasi playlist raportat de televiziune.

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR