ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Regulament general de repartitie AG 14-02-2014

Regulament general de repartitie AG 14-02-2014

REGULAMENT GENERAL DE REPARTITIE
adoptat potrivit art.6.3 din statut in cadrul Adunarii Generale Ordinare COPYRO din
Adoptat in aplicarea Art.6 din Statutul COPYRO,
potrivit Hotararii Adunarii Generale COPYRO nr. 7 din 14.02.2014

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR