ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Regulament general de repartitie AG 27-03-2015

Regulament general de repartitie AG 27-03-2015

REGULAMENT GENERAL DE REPARTITIE
Adoptat in aplicarea Art.6 din Statutul COPYRO,
prin Hotararea Adunarii Generale COPYRO nr. 7 din 14.02.2014
(Art.5 – modificat prin Hotararea nr.7 a Adunarii Generale Ordinare COPYRO din 27.03.2015)

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR