ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Utilizatori

Incepand cu data de 11.11.2020, data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1059/11.11.2020, a Deciziei ORDA nr. 131/05.11.2020, COPYRO este noul colector al remuneratiei cuvenite autorilor de opere scrise, pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere.

  • Pagina informatii: UTILIZATORI – CABLU COLECTOR (link)
  • Informatii privind remuneratia datorata incepand cu 11.11.2020 pentru retransmiterea prin cablu a operelor scrise, procedura de autorizare, raportare, plata s.a. … meniu: UTILIZATORI – CABLU COLECTOR (link direct)
  • Email: cablu@copyro.ro 

 

Informatii privind autorizarea utilizarii operelor scrise, cu privire la categorii de drepturi: radiodifuzare, teatre, edituri, comunicare publica pe internet, imprumut public s.a.

  • Pagina informatii: UTILIZATORI – ALTE COLECTARI ( radiodifuzare, teatre, edituri, comunicare publica pe internet, imprumut public link)
  • Email: office@copyro.ro

 

Informatii privind remuneratia compensatorie pentru copia privata

  • colector desemnat: OperaScrisa.Ro
  • site: www.operascrisa.ro

 

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR