ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Transparenta

Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să comunice publicului, prin mijloace de comunicare în masă, în temeiul art.1251, următoarele date:
a) categoriile de titulari de drepturi pe care îi reprezintă;
b) drepturile patrimoniale pe care le gestionează;
c) categoriile de utilizatori şi categoriile de persoane fizice şi juridice care au obligaţii de plată a remuneraţiilor compensatorii pentru copia privată, către titularii de drepturi;
d) actele normative în temeiul cărora funcţionează şi colectează remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi;
e) modalităţile de colectare şi persoanele responsabile de această activitate, pe plan local şi central;
f) programul de lucru.

Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să publice, în format electronic, pe pagina proprie de internet, în temeiul art.1341 alin.(1), următoarele informaţii actualizate:
a) statutul;
b) lista membrilor organelor de conducere centrale şi locale, componenţa comisiilor interne şi lista responsabililor locali;
c) situaţia anuală privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alţi plătitori, sumele reţinute, costul gestiunii şi sumele repartizate pe categorii de titulari;
d) darea de seamă anuală;
e) informaţiile privind adunarea generală, cum ar fi: data şi locul convocării, ordinea de zi, proiectele de hotărâre şi hotărârile adoptate (postate dupa desfasurarea Adunarii Generala) ;
f) alte date necesare informării membrilor.


În atenția membrilor COPYRO

Ref: ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR COPYRO DIN 9/10 APRILIE 2020

În condiţiile măsurilor de precauție impuse de pandemia de răspândire a coronavirus, vă informăm că Adunarea Generală a membrilor COPYRO nu se va mai organiza in cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), ci se va organiza tot în zilele de 9/10 aprilie 2020, dar în sistem de corespondenta conform urmatoarei proceduri – (click aici).

Cu stimă,

Președinte      COPYRO,
Eugen URICARU

 


Adunari Generale COPYRO – click


Adunari Generale Extraordinare – click


Consultare litigii COPYROclick


Situatii conform art 170 alin. (2¹) din Legea nr. 8/1996 – click


ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR