ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunare Generala Extraordinara – septembrie 2022

Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, CIF RO2787628 anunță convocarea Adunării Generale Extraordinară a COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru data de 29 septembrie 2022 orele 11 la sediul COPYRO din București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2. În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar conform Statutului, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 30 septembrie 2022 orele 11, la aceeași locație, cu aceeași ordine de zi. Membrii COPYRO vor putea să-și manifeste opțiunea de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare atât la sediul COPYRO  (la data convocării Adunării Generale Extraordinare) sau prin corespondență expediată prin servicii poștale la sediul COPYRO sau expediată prin servicii electronice pe adresa de email: adunare@copyro.ro pana la data convocarii adunării generale.

 

Buletinul de vot va fi pus la dispoziție membrilor pe site-ul asociației www.copyro.ro , email sau la sediul COPYRO.

 

Ordinea de zi:

    • Prezentarea și aprobarea ordinei de zi;
    • Prezentarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare;
    • Prezentarea și supunerea spre aprobare a statutului COPYRO in forma avizata de ORDA, urmare a Legii 69/2022, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
  • Informări, discuții. Diverse.

 

Mapa de sedinta poate fi consultata la sediul COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor din Bucuresti, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, Ap.3, Sector 2, intr-un interval de 30 de zile inainte de adunarea generala, intre orele 10:00 – 13:00 de luni până vineri.

Anunt – Adunare Generala Extraordinara COPYRO 29/30 septembrie 2022 – link
Proiecte Hotarari – Adunare Generala Extraordinara COPYRO COPYRO 29/30 septembrie 2022 – link
Proiectul de statut, avizat de ORDA, ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare – link 
Hotararile adoptate de Adunare Generala Extraordinara COPYRO 29/30 septembrie 2022 , pot fi consultate aici;

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR