ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunare Generala Ordinara pentru anul 2022

Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, CIF RO2787628 prin Consiliul Director, anunță convocarea Adunării Generale Ordinare a membrilor COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru data de 27 aprilie 2023 orele 11 la sediul COPYRO din București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2. În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, conform Statutului, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 28 aprilie 2023 orele 11 la Sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. Internațional Business Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu aceeași ordine de zi. În vederea reducerii riscului de răspândire a COVID-19 sau a virozelor de sezon, membrii COPYRO vor putea participa și vota fizic sau prin corespondenţă sau împuterniciți, la fel ca în cazul Adunarilor Generale COPYRO desfașurate în perioada restricțiilor impuse de pandemia COVID (rugăm membrii să consulte site-ul www.copyro.ro pentru mai multe informații).

Ordinea de zi:
• Prezentarea și aprobarea ordinei de zi;
• Prezentarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare;
• Prezentarea situației financiare la 31.12.2022 și stadiul principalelor litigii aflate pe rol;
• Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Administratorului General pentru anul 2022, prezentarea și aprobarea obiectivelor, strategiei si planului de masuri COPYRO pentru anul 2023;
• Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2022 și a proceselor verbale de ședință până la zi;
• Aprobarea deciziilor Consiliului Director consemnate în procesele verbale privind activitatea COPYRO luate în anul 2022 și până la zi;
• Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2022 potrivit reglementărilor financiar contabile în vigoare;
• Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2022;
• Prezentarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli estimativ pentru anul 2023;
• Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informații pentru anul 2022;
• Aprobarea comisionului administrativ COPYRO aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară;
• Stabilirea şi aprobarea contribuţiei la Fondul Social Cultural Educaţional;
• Stabilirea şi aprobarea cotizaţiei anuale reţinută membrilor;
• Stabilirea şi aprobarea repartizării remunerațiilor pentru care nu se poate stabili utilizarea reală;
• Prezentarea declaraţiilor individuale anuale pentru anul 2022, în formatul prevăzut de Decizia ORDA nr.33/2020;
• Prezentarea și supunerea spre aprobare a utilizării Fondului Social Cultural Educaţional în cursul anului 2022.
• Informări, discuții. Diverse.

Mapa de sedinţă poate fi consultată în regim de confidențialitate la sediul COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor din Bucureşti, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, Ap.3, Sector 2, într-un interval de 30 de zile înainte de adunarea generală, între orele 11:00 – 12:00.


În atenția membrilor COPYRO

Membrii COPYRO vor putea să-și manifeste opțiunea de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare direct sau prin imputernicit la data si locul convocării Adunării Generale,  sau prin corespondență expediată prin servicii poștale la sediul COPYRO  sau prin servicii electronice pe adresa de email: adunare@copyro.ro pana la data de 28 aprilie 2023 orele 11. Buletinul de vot și proiectele hotărârilor urmând a fi puse la dispoziție, tuturor membrilor ce solicita votarea prin imputernicit sau corespondenta .


Adunarea Generala a membrilor COPYRO 27/28 aprilie 2023
– anunt Adunare Generala Ordinara pentru exercitiul financiar 2022 (ziar)
– Hotararile adoptate de Adunarea Generala (pot fi consultate aici dupa aprobare);


– Buletin de vot/mandat de reprezentare (click)

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR