ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Despre CopyRO

COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor este o asociatie persoana juridica romana de drept privat fara scop lucrativ (non profit) infiintata conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe cu modificarile si completarile ulterioare (denumirea anterioara Fondul Literar), ce functioneaza ca organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor in domeniul operelor scrise conform Deciziei Directorului General al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr.8/1 iunie 1997.
COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor este membra a organizatiei internationale IFRRO ( International Federation of Reproduction Rights).
COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor colaboreaza cu societati similare din strainatate avand contracte de reciprocitate semnate cu: Anglia, Belgia, Estonia, Grecia, Japonia, Norvegia, Olanda, Portugalia, Rusia, Slovacia si Spania.
COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor are in prezent peste 1800 de membri autori de opere scrise fiction si non fiction (beletristic, stiintific, artistic etc.).

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR