ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

CABLU colector

Link-uri rapide:

Informatii generale:

 • incepand cu data de 11.11.2020, COPYRO este noul colector al remuneratiei cuvenite autorilor de opere scrise, pentru retransmiterea prin cablu ( Decizia ORDA nr. 131/05.11.2020,  publicata Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1059/11.11.2020 – link: format pdf )
 • remuneratiile datorate de utilizatori pana la data de 11.11.2020 se vor raporta si achita catre fostul colector (Pergam)
 • procentul datorat autorilor de opere scrise de operatorii prin cablu este de 0,12% (Decizia nr. 327/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 22/12/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală – link: format pdf)
 • potrivit Legii nr. 69/2022, care a completat prevederile art. 165 alin. (91) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexede, nu se mai aplică penalitatile mentionate in metodologiile aplicabile, ci o penalitate egală cu dobânda legală. Nivelul penalitătii de întârziere prevăzut prin metodologii a fost modificat prin punctul 46 al Legii nr. 69/2022, care a completat alin. (91) art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată.

Informatii contact:

 • Email : cablu@copyro.ro
 • Telefon: 0787308368 (persoana de contact Cornelia Stoica)
 • IBAN: RO34RNCB0072000683110084  –  cont exclusiv pentru plata remuneratiilor pentru retransmiterea prin cablu
 • Adresa corespondenta: Strada Paleologu nr. 5A, Ap. 3, Sector 2, Cod Postal 023955, Bucuresti, Romania
 • Fax: 021 314 22 51

Informatii autorizare – obtinerea licentei neexclusive

 • descarca si transmite cererea de autorizare catre COPYRO – ( link: format-word, format-pdf )
 • descarca si transmite licenta neexclusiva in doua exemplare la sediul COPYRO  – ( link: format-word, format-pdf )

Informatii privind raportarea lunara a bazei de calcul si plata

 • comunicarea lunara (pana in data de 15 a lunii urmatoare) a raportului baza de calcul (pentru luna precedenta) – ( link: format-word, format-pdf )
 • plata lunara, pana in data de 20 a lunii urmatoare a remuneratiei datorate in contul RO34RNCB0072000683110084

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR