ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Anunt – sprijinirea cretiei literare

Lista cererilor aprobate in sedinta Consililui Director din data de 26 octombrie 2018

Nume autor Prenume autor
Ioan Mircea
Moraru Justin Anton
Dima Simona Grazia
Braga Mircea
Platon Mircea Alexandru
Oprea Aurelian
Onisei Cristel Ovidiu
Codreanu Toader
Rusu Gabriel
Scurtu Nicolae
Dumitru Anastasia
Pogorilovschi Genoveva
Ivan Ghilia Alecu
Daragiu Gheorghe
Kycyku Kopi
Rotaru Dan
Cocora Ion
Bojan Mariana
Modreanu Simona Mihaela
Dorian Gellu
Ivan Ioan

 

  

Consiliul Director COPYRO anunta ca ultima data de primire a cererilor pentru sprijin financiar privind activitatea de creatie literar – stiintifica, sesiunea 2018, data de 20 octombrie a.c.

Membrii COPYRO pot depune cererile prin intermediul postei, on line (la adresa de email office@copyro.ro) sau personal la sediul COPYRO .

CONSILIUL DIRECTOR COPYRO

  

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR