ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Adunare Generala Extraordinara – august 2023

Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu, nr. 5A, et. 3, ap. 3, Sector 2, CIF RO2787628 anunță convocarea Adunării Generale Extraordinare a COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru data de 24 august 2023 orele 11 la sediul COPYRO din București, Str. Paleologu, nr. 5A, et. 3, ap. 3, Sector 2. În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar conform Statutului, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 25 august 2023 orele 11, la aceeași locație, cu aceeași ordine de zi. Membrii COPYRO vor putea să-și manifeste opțiunea de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare atât la sediul COPYRO (la data convocării Adunării Generale Extraordinare) sau prin corespondență expediată prin servicii poștale la sediul COPYRO sau expediată prin servicii electronice pe adresa de email: adunare@copyro.ro pana la data de 23.08.2023 ora 20:00 (data recepționării acesteia la sediul COPYRO).

 

Buletinul de vot, lista candidaților și proiectele hotărârilor urmând a fi actualizate și puse la dispoziție membrilor pe site-ul asociației www.copyro.ro cât și la sediul COPYRO.

 

Propunerea Consiliul Director COPYRO pentru alegerea Organului de Supraveghere aferentă anului financiar 2023, este menținerea aceleiași componențe a membrilor. Membrii COPYRO care doresc înscrierea pe lista candidaților alături de propunerea Consiliului Director COPYRO spre alegere potrivit  ordinei de zi, pot transmite solicitarea către Consiliul Director COPYRO, până la data de 15.08.2023, urmând ca lista candidaților și buletinele de vot  sa fie actualizate în raport de eventualele solicitări primite.

Ordinea de zi:

  • Prezentarea și aprobarea ordinei de zi;
  • Prezentarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale;
  • Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului Organului de Supraveghere pentru anul 2022;
  • Prezentarea și supunerea spre aprobare a situației: Dare de seama anuală şi anexele privind activitatea în anul 2022, în formatul stabilit de ORDA ;
  • Alegerea Organului de Supraveghere pentru anul 2023;
  • Prezentarea și aprobarea hotărârii privind repartizarea sumelor stabilite de Consiliul Director, pentru care nu s-a putut stabili utilizarea reală;
  • Informări, discuții, prezentarea mandatului de gestiune și a formularelor de aderare stabilite prin Decizia Consiliului Director. Diverse.

Mapa de ședință poate fi consultată la sediul COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor din București, Str. Paleologu, nr. 5A, Et. 3, Ap.3, Sector 2, într-un interval de 30 de zile înainte de Adunarea Generala, între orele 10:00 – 13:00 de luni până vineri.

 

Anunt – Adunare Generala Extraordinara COPYRO 24/25 august 2023 – link
Proiecte Hotarari – Adunare Generala Extraordinara COPYRO COPYRO 24/25 august 2023 – link

Mandat vot – link

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR