ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Anunt adunare generala

Convocare adunare generala extraordinara – iulie 2014. Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, CIF RO2787628, în conformitate cu prevederile art. 7.2.4 din Statut, prin Consiliul Director, convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de 25.07.2014 orele 11:00 la sediul COPYRO. În cazul neîntrunirii cvorumului aceasta se reconvoacă în data de 26.07.2014 la aceeași oră și în același loc. Convocarea are ca ordine de zi schimbarea Administratorului General al COPYRO.
Candidații au posibilitatea să-și depună CV-ul la sediul COPYRO cu cel puțin 10 zile înainte de data Adunării Generale Extraordinare.
Anuntul convocarii a fost publicat in ziarele Romania Libera, Adevarul si Evenimentul zilei din 25.06.2014 conform prevederilor statutare .

Convocare adunare generala ordinara pentru – an 2013. Anuntul convocarii a fost publicat in ziarele Romania Libera, Libertatea si Evenimentul zilei din 08.01.2014 conform prevederilor statutare si poate fi consultat si pe site.