ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Decizia ORDA nr.52/2014

Stimati membri

Va aducem la cunostinta ca a fost publicata in Monitorul Oficial Decizia ORDA nr.52/2014 privind aprobarea formatelor repertoriilor de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme şi videograme a organismelor de gestiune colectiva.
Potrivit anexei 1 a acestei decizii, repertoriul de opere scrise al COPYRO va cuprinde cel putin urmatoarele elemente obligatorii in declaratia operelor inregistrate la COPYRO:

• titlul operei, precum si volumul acesteia (daca se cunoaste).
• felul operei scrise (individuală, comună sau colectivă).
• numele şi prenumele autorului/coautorilor, precum si pseudonimul/pseudonimele, conform declaraţiei autorului.
• numele şi prenumele sau denumirea titularului de drepturi si calitatea acestuia (autor, cesionar, mostenitor).
• cesiunea şi durata acesteia, iar, în cazul moştenitorului, anul decesului autorului şi cota-parte a titularului/titularilor (în %) .
• drepturile patrimoniale gestionate.
• procentele deţinute din total operă.
• data declarării operei la COPYRO.
• teritoriul pentru care s-a acordat mandat.