ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

OPERA SCRISA.RO noul colector al copiei private in 2014

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 24.02.2014, a fost publicata Decizia Oficiul Român pentru drepturile de autor nr. 16/12.02.2014 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie.