ASOCIATIA COPYRO - SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR

Ref: ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE a membrilor COPYRO DIN 27/28 august2020

În atenția membrilor COPYRO

Ref: ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR COPYRO DIN 27/28 AUGUST 2020

În condiţiile măsurilor de precauție impuse de prelungirea incepând cu data de 16 august 2020 cu 30 de zile a starii de alertă pe întreg teritoriul ţării pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă informăm că Adunarea Generală a membrilor COPYRO convocata pentru data de 27/28 august 2020, se va organiza în sistem de corespondenta  (“se interzice participarea la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică”), conform urmatoarei proceduri:

Modalitate de vot 1 (vot direct) :

– membrii care doresc să participe la lucrările Adunării Generale vor avea acces la un formular online sau
vor transmite un email la adresa adunare@copyro.ro cu datele de identificare, adresa de email si un numar de telefon la care vor fi contactati pentru confirmarea identitatii;
– ulterior confirmarii telefonice/chat/video a identitatii membrului la numarul de telefon comunicat, acesta va primi pe email buletinul de vot si accesul online la documentele Adunarii Generale;
– in situatia in care datele comunicate (inclusiv adresa de email) corespund cu cele declarate anterior la
COPYRO, nu se va mai proceda la etapa confirmarii telefonice/chat/video;
– eventualele intrebari si neclaritati ale membrilor, se vor transmite pe adresa de email adunare@copyro.ro pana la data de 25 august 2020
– membrii COPYRO care au solicitat clarificari, vor primi raspunsul la acestea pe adresa de email comunicata, pana la data convocarii Adunariii Generale (27/28 august 2020).
– membrii COPYRO vor transmite o fotocopie a buletinului de vot (poza/scan/etc., ce contine semnatura
olografa a membrului) pe adresa de email adunare@copyro.ro sau prin alte modalitati de transmitere
electronica (WhatsApp, s.a.), pana la data de 28.08.2020 ora 23:59:59

Modalitate de vot 2 (imputernicire) :

– membrii COPYRO, pot opta pentru imputernicirea unui alt membru, care sa voteze in locul sau,
imputernicitul fiind obligat sa transmita o fotocopie a imputernicirii alaturi de buletinul sau de vot, prin
mijloace de comunicare electronica. In situatia in care votul celui care l-a imputertnicit difera de optiunea proprie de vot, va completa un nou buletin pentru membrul ca l-a imputernicit. In caz contrar, votul imputernicitului fiind considerat valabil si pentru membrul COPYRO care a emis imputernicirea.
– membrii COPYRO vor transmite o fotocopie a imputernicirii si a buletinului/buletinelor de vot (poza/scan/etc., ce contine semnatura olografa a membrului) pe adresa de email adunare@copyro.ro sau prin alte modalitati de transmitere electronica (WhatsApp, s.a.), pana la data de 28.08.2020 ora 23:59:59

Centralizarea si intocmirea procesului verbal

– centralizarea optiunilor de vot se va face la sediul COPYRO dupa finalizarea primirii optiunilor de vot (potrivit termenelor de mai sus), data la care se va finaliza si procesul verbal al Adunării Generale

 

Cu stimă,

Președinte COPYRO,
Eugen URICARU

 

  • Descarca mandat/buletin de vot Adunare Generala Extraordinara 27/28 august 2020 (click)
  • Pagina Adunarii Generale Extraordinare 27/28 august 2020 (click)

ASOCIATIA COPYRO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR